Senin, 17 September 2007

Menyelami The Great Alexander (Iskandar)

Iskandar berkata, "bagaimana engkau dapat memperoleh derajat yang tinggi seperti ini dalam waktu sebentar?" Dia menjawab, "aku tidak menyimpan sedikit pun waktuku dan aku tidak bertindak berdasarkan hawa nafsu."

--------
Seseorang mendekati Iskandar, lalu orang itu mengumpat, memfitnah, dan menjelek-jelekan temannya, maka Iskandar mendengarkan orang itu sambil menutup satu telinganya. Orang itu bertanya, "Wahai raja, mengapa engkau mendengarkan dengan satu telinga saja?" Iskandar menjawab, "Aku akan menggunakan telinga yang lain untuk mendengar perkataan musuhmu." Pemfitnah itu pun akhirnya tahu bahwa jika musuhnya datang dan berbicara maka perkataannya akan didengarkan juga, maka dia pun berhenti memfitnah.

----------
Dua orang prajurit Iskandar memintanya memutuskan perkara mereka berdua, maka dia berkata, "Keputusanku akan membuat puas salah seorang dari kalian dan membuat kesal yang lain. Maka mintalah keputusan kepada kebenaran, dia akan memuaskan kalian berdua."

Tidak ada komentar: